پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

 

 

راهنماها 

 

 

راهنمای استفاده از کتابخانه الکترونیک(دیجیتال)        html           pdf

شرایط عضویت     

  قوانین کتابخانه   

 معرفی منابع تخصصی و پایگاه های اطلاعاتی