پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

آدرس : شوشتر- چهارراه شهید رجایی - ضلع غربی - روبروی حسینه اعظم - مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

تلفن تماس : 36222221 - 061      --------   36228756 - 061

پست الکترونیک : info.alhadihospital@gmail.com