پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

   

  سرکار خانم دکتر کیما رحمتی

  تخصص :متخصص زنان و زایمان

  سمت : ریاست بیمارستان