پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X

 

تاریخچه : کتابخانه بیمارستان الهادی در سال 93 در طبقه همکف بخش های درمانی بیمارستان در مساحتی به متراژ 15  متر  تاسیس گردید ، 

هدف از تاسیس : تسهیل  استفاده پزشکان و دسترسی سریع دانشجویان  و کارآموزان به منابع به روز در زمینه پزشکی و پیرا پزشکی

جامعه استفاده کننده : پزشکان، پرستاران ، پرسنل بیمارستان و دانشجویان و اساتید مامایی و پرستاری 

زمینه موضوعی: زنان، مامایی، نوزادان 

چشم انداز: تلاش در زمینه ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش بیمارستان