دات نت نیوک
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X
تاریخ ایجاد: تعداد بازدید: 32 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: bazrchin_m
خرید کتاب از سی و دومین نمایشگاهبین المللی کتاب تهران

بنا  به درخواست پزشکان و پرستاران بخش های مختلف بیمارستان و با توجه به سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران ، کتابخانه مرکزی اقدام به خرید منابع درخواستی از محل بودجه پژوهشی معاونت آموزشو تحقیقات دانشکده نمود. 


خرید کتاب از سی و دومین نمایشگاهبین المللی کتاب تهران