پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

مرکز آموزشی درمانی الهادی (ع)

X
در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی ISI  ضریب نفوذ یا impact _factor جدید مجلات را اعلام کرد. مجله CA-Cancer journal for clinicians  با ضریب نفوذ 223/679 بیشترین مقدار را دارد. در ایران مجله International journal of health pol...
شنبه 08 تیر 1398
به منظور تحقق دستیابی به مرجعیت علمی در علوم پزشکی و در جهت ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کیفیت و کمیت کتب مرجع تالیفی از سوی اساتید و صاحبنظران حیطه های مختلف " کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی" با ابلاغ مقام عای وزارت در معاونت آموزشی وزارت...
پنجشنبه 23 خرداد 1398
بنا  به درخواست پزشکان و پرستاران بخش های مختلف بیمارستان و با توجه به سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران ، کتابخانه مرکزی اقدام به خرید منابع درخواستی از محل بودجه پژوهشی معاونت آموزشو تحقیقات دانشکده نمود. 
جمعه 20 اردیبهشت 1398
به اطلاع کلیه همکاران و دانشجویان محترم می رساند که؛ دسترسی به پایگاه اطلاعاتی "upToDate" از طریق شبکه داخلی دانشکده با استفاده از آدرس  utdo.ir  برقرار گردید. در پایگاه" UpToDate "بیش از 75 هزار متن تصویر و بیش از 250 هزار منبع فراهم شده است ....
یکشنبه 26 اسفند 1397